Obsah školenia
  • Predstavenie spoločnosti NIBE
  • Prehľad sortimentu
  • Ekonomické výhody inštalácie tepelného čerpadla
  • Ukážky montáže tepelných čerpadiel
  • Najčastejšie chyby inštalácii
  • Prehliadka tepelných čerpadiel
  • Pripojenie k internetu
  • Nabídkový systém NIBE

Prihláška