Níže uvedený hrubý kontrolní seznam slouží pro informaci a musí být zpracován před schválením instalace tepelného čerpadla autorizovaným technikem NIBE.

  1. Topná soustava je naplněná, odvzdušněná a byla provedena tlaková zkouška.
  2. Instalace tepelného čerpadla je dokončena, zkontrolována a je v pořádku.
  3. Primární okruh byl naplněn dostatečně koncentrovanou nemrznoucí směsí a řádně odvzdušněn (pouze TČ země-voda).
  4. Všechny komponenty jsou zapojeny podle elektrických schémat a všechna čidla jsou řádně nainstalována.
  5. Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do provozu.
  6. Všechny požadované průtoky zdroje a topné vody jsou přezkoušeny a jsou v pořádku (tj. teplotní rozdíly na studené i teplé straně jsou v požadovaném rozmezí).
  7. U tepelných čerpadel NIBE SPLIT je provedeno propojení chladivovým potrubím, byla provedena tlaková zkouška a systém je naplněn chladivem. O tlakové zkoušce je vystaven protokol.
  8. U ventilačních tepelných čerpadel a modulů FLM je systém vzduchotechniky osazen všemi potřebnými regulačními ventily.