Schválení instalace autorizovaným technikem

V rámci schválení instalace autorizovaným technikem NIBE bude posouzeno dodržení hlavních zásad a předpokladů pro správnou funkci tepelného čerpadla. Z důvodu proškolení a seznámení s obsluhou by měl být přítomen i budoucí uživatel zařízení.

Schválení instalace je předpokladem pro uznání všech forem záruky nad rámec zákonné dvouleté lhůty.

Podpora při montáži

Jste-li nový montážní partner nebo jen potřebujete radu při montáži tepelného čerpadla NIBE, vyplňte formulář a my vám zajistíme odbornou pomoc.

dokumenty ke schválení instalace

Potřebné dokumenty ke schválení instalace

Kontrolní listy jednotlivých typů tepelných čerpadel najdete v sekci ke stažení.

termíny schválení instalace tepelného čerpadla

Termíny

Konečný termín kontroly instalace stanovuje autorizovaný technik NIBE po dohodě se zákazníkem nebo instalační firmou.

schválení instalace tepelného čerpadla

Protokol a záruční list

Při schvalování instalace je vhodná přítomnost osoby objednavatele nebo jím pověřené osoby. O provedení schválení instalace bude sepsán Protokol o uvedení do provozu a bude vystaven záruční list.

důležitá informace

Nedokončená instalace

Pokud by nebylo zařízení z důvodů nedokončené instalace připraveno k autorizovanému schválení instalace, pak bude tato činnost autorizovaného technika včetně nákladů na dopravu fakturována objednateli dle platného ceníku servisních prací.

Po odeslání požadavku prostřednictvím formuláře na této stránce obdržíte automaticky generovaný potvrzovací e-mail. Následně (asi do 3 pracovních dnů) budete e-mailem informováni o přidělení technika. Schválení instalace autorizovaným technikem je zpoplatněno.

ikona informacee

Podmínky

Každé nové montážní firmě bude poskytnuta podpora ke dvěma různým typům instalací zdarma.

Každá další podpora při montáži bude zpoplatněna:
• 5 000 Kč / půl dne (max. 4 prac. hodiny)
• 10 000 Kč /den (max. 8 prac. hodin)
• každá další hodina 1 250 Kč / osoba.

Nabídka se netýká kaskád několika kusů tepelných čerpadel a sestav s jednotkami 1345. Toto je třeba řešit individuálně s obchodním zástupcem NIBE dle regionu.

důležitá informace

Upozornění

Součástí podpory není dodávka instalačního materiálu, fyzické zapojení hydraulického a elektrického okruhu a ani jiná činnost, kterou zajišťuje instalační firma. Během konzultace je nutná přítomnost odpovědné osoby z instalační firmy.

Objednávka schválení instalace

Invalid Input

Zadejte výrobní číslo

Kde najdu výrobní číslo?

Vnitřní jednotka

Výrobní číslo najdete v pravé dolní části předního krytu a v Menu Informace/Provozní informace. Výrobní číslo má 14 číslic.

Venkovní jednotka

Výrobní číslo najdete na zadní části tepelného čerpadla nebo na boční straně nohy. Výrobní číslo má 14 číslic, kromě jednotek AMS 10.


Invalid Input

Invalid Input

Pouze pro TČ země - voda. Uveďte typ / počet okruhů, délku a průměr potrubí.

Invalid Input

Pouze pro TČ vzduch - voda. Uveďte typ vnitřní systémové jednotky nebo regulátoru (např. VVM 320, SMO 40 apod.).

Invalid Input

Invalid Input

Uveďte instalované příslušenství - např. ohřev bazénu, ventilační modul, chlazení ad.

Instalační firma

Invalid Input

Neplatné telefonní číslo

Neplatná e-mailová adresa.

Neplatné IČ, zadejte pouze číslice bez mezer

Načíst údaje o firmě z rejstříku ARES
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Místo instalace / uživatel

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Neplatné PSČ, zadejte pět číslic

Neplatné telefonní číslo

Invalid Input

Invalid Input

Stav instalace

Potvrďte dokončení prací

Kontrolní seznam

Invalid Input

Přílohy

U tepelných čerpadel NIBE SPLIT musí být přiložen protokol o zkoušce těsnosti chladícího okruhu (ke stažení výše na této stránce). U všech instalací se doporučuje přiložit principielní schéma zapojení obsahující zakreslení zabezpečovacích prvků, popř. schéma z projektové dokumentace.
Invalid Input

(pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; max. 5 MB)

Invalid Input

(pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; max. 5 MB)

Potvrďte svůj souhlas.