Schválenie inštalácie autorizovaným technikom

Pri kontrole inštalácie autorizovaným technikom bude posúdené dodržanie hlavných zásad a predpokladov pre správnu funkciu tepelného čerpadla. Budúci užívateľ zariadenia by mal byť prítomný pri schválení inštalácie z dôvodu zaškolenia a zoznámenia sa s obsluhou.

Schválenie inštalácie autorizovaným technikom je spoplatnené a je predpokladom pre uznanie predĺženej záruky na tepelné čerpadlo.

dokumenty ke schválení instalace

Dokumenty ku schváleniu inštalácie

Kontrolné zoznamy pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel nájdete v časti na stiahnutie.

termíny schválení instalace tepelného čerpadla

Termíny

Konečný termín kontroly inštalácie stanovuje autorizovaný technik NIBE po dohode so zákazníkom alebo inštalačnou firmou.

schválení instalace tepelného čerpadla

Protokol a záruční list

Pri schvaľovaní inštalácie je vhodná prítomnosť osoby objednávateľa alebo ním poverenej osoby. O vykonaní schválenia inštalácie bude spísaný Protokol o uvedení do prevádzky a bude vystavený záručný list.

důležitá informace

Nedokončená inštalácia

Ak by nebolo zariadenie z dôvodov nedokončenej inštalácie pripravené k autorizovanému schválenie inštalácie, potom bude táto činnosť autorizovaného technika vrátane nákladov na dopravu fakturovaná objednávateľovi podľa platného cenníka servisných prác.

Po odoslaní žiadosti prostredníctvom formulára na tejto stránke dostanete automaticky vygenerovaný potvrdzujúci e-mail. Následne vám bude e-mailom oznámené (približne do 3 pracovných dní), že vám bol pridelený technik. Schválenie inštalácie autorizovaným technikom je spoplatnené.

Objednávka schválenie inštalácie

Invalid Input

Zadejte výrobné číslo

Kde nájdem výrobné číslo?

Tepelné čerpadlo zem-voda, ventilačné tepelné čerpadlo

Výrobné číslo nájdete vpravo dole na prednom kryte a v menu Informácie/Prevádzkové informácie. Výrobné číslo má 14 číslic.

Venkovní jednotka

Výrobné číslo nájdete na zadnej strane tepelného čerpadla alebo na boku nohy. Výrobné číslo má 14 číslic, okrem jednotiek AMS 10.


Invalid Input

Invalid Input

Len pre TČ zem - voda. Uveďte typ / počet okruhov, dĺžku a priemer potrubia.

Invalid Input

Len pre TČ vzduch - voda. Uveďte typ vnútornej systémovej jednotky alebo regulátora (napr. VVM320, SMO40 pod.).

Invalid Input

Invalid Input

Uveďte inštalované príslušenstvo - napr. ohrev bazéna, ventilačný modul, chladenie atď.

Instalačná firma

Invalid Input

Neplatné telefonní číslo

Neplatná e-mailová adresa.

Neplatné IČ, zadejte pouze číslice bez mezer

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Miesto inštalácie / používateľ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Neplatné PSČ, zadejte pět číslic

Neplatné telefonní číslo

Invalid Input

Invalid Input

Stav inštalácie

Potvrďte

Kontrolný zoznam

Invalid Input

Prílohy

NIBE SPLIT musí byť priložený protokol o skúške tesnosti chladiaceho okruhu (k stiahnutiu na tejto stránke). Pri všetkých inštaláciách sa odporúča priložiť principiálna schéma zapojenia obsahujúca zakreslenie zabezpečovacích prvkov, popr. schéma z projektovej dokumentácie.
Invalid Input

(pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; max. 5 MB)

Invalid Input

(pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; max. 5 MB)

Potvrďte svůj souhlas.