Inšpekcia tepelného čerpadla

Pre objednanie inšpekcie tepelného čerpadla využite nižšie uvedený formulár.
Služba je spoplatnená.

Inšpekcia tepelného čerpadla

Kde nájdem výrobné číslo

Výrobné číslo uvádzajte pri každej komunikácii so servisnou firmou alebo technikom. Kde nájdem výrobné číslo?.

Inšpekcia tepelného čerpadla

Údaje o tepelnom čerpadle
zo záručného listu alebo výrobného štítku

Invalid Input

Invalid Input

Kde nájdem výrobné číslo?

Vnútorná jednotka

Na vnútorných jednotkách tepelných čerpadiel zem-voda a ventilačných tepelných čerpadiel je výrobné číslo umiestnené v pravej dolnej časti predného krytu. Nájdete ho aj v ponuke Informácie / Prevádzkové informácie.

Vonkajšia jednotka

Výrobné číslo nájdete na zadnej časti tepelného čerpadla alebo na bočnej strane nohy. Výrobné číslo má 14 číslic (okrem jednotiek AMS 10).

Údaje o inštalácii
zo záručného listu


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; max. 5 MB)

Kontaktné údaje

Prosím, vyplňte povinné pole.

Prosím, vyplňte povinné pole.

Prosím, vyplňte povinné pole.

Neplatné PSČ

Prosím, vyplňte povinné pole.

Vyplňte platnú e-mailovú adresu

Potvrďte svoj súhlas.