Schválenie inštalácie autorizovaným technikom

Pri kontrole inštalácie autorizovaným technikom bude posúdené dodržanie hlavných zásad a predpokladov pre správnu funkciu tepelného čerpadla. Budúci užívateľ zariadenia by mal byť prítomný pri schválení inštalácie z dôvodu zaškolenia a zoznámenia sa s obsluhou.

Schválenie inštalácie autorizovaným technikom je spoplatnené a je predpokladom pre uznanie predĺženej záruky na tepelné čerpadlo.

Schválení instalace autorizovaným technikem

Doplnit text

Doplnit text

dokumenty ke schválení instalace

Dokumenty ku schváleniu inštalácie

Kontrolné zoznamy pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel nájdete v časti na stiahnutie.

Protokol ke zkoušce těsnosti (pdf)

termíny schválení instalace tepelného čerpadla

Termíny

Konečný termín kontroly inštalácie stanovuje autorizovaný technik NIBE po dohode so zákazníkom alebo inštalačnou firmou.

schválení instalace tepelného čerpadla

Protokol a záruční list

Pri schvaľovaní inštalácie je vhodná prítomnosť osoby objednávateľa alebo ním poverenej osoby. O vykonaní schválenia inštalácie bude spísaný Protokol o uvedení do prevádzky a bude vystavený záručný list.

důležitá informace

Nedokončená inštalácia

Ak by nebolo zariadenie z dôvodov nedokončenej inštalácie pripravené k autorizovanému schválenie inštalácie, potom bude táto činnosť autorizovaného technika vrátane nákladov na dopravu fakturovaná objednávateľovi podľa platného cenníka servisných prác.

Po odoslaní žiadosti prostredníctvom formulára na tejto stránke dostanete automaticky vygenerovaný potvrdzujúci e-mail. Následne vám bude e-mailom oznámené (približne do 3 pracovných dní), že vám bol pridelený technik. Schválenie inštalácie autorizovaným technikom je spoplatnené.

Objednávka schválenie inštalácie

Invalid Input

Zadejte výrobné číslo

Kde nájdem výrobné číslo?

Vonkajšia jednotka

Vonkajšia jednotka

Výrobné číslo nájdete na zadnej strane tepelného čerpadla alebo na boku nohy. Výrobné číslo má 14 číslic, okrem jednotiek AMS 10.


Invalid Input

Invalid Input

Len pre TČ zem - voda. Uveďte typ / počet okruhov, dĺžku a priemer potrubia.

Invalid Input

Len pre TČ vzduch - voda. Uveďte typ vnútornej systémovej jednotky alebo regulátora (napr. VVM320, SMO40 pod.).

Invalid Input

Invalid Input

Uveďte inštalované príslušenstvo - napr. ohrev bazéna, ventilačný modul, chladenie atď.

Inštalačná firma

Doplňte kontaktnú osobu

Neplatné telefonné číslo

Neplatná e-mailová adresa.

Invalid Input

Získať údaje z obchodného registra
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Miesto inštalácie / používateľ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Stav inštalácie

Invalid Input

Kontrolný zoznam

Invalid Input

Prílohy

V prípade tepelných čerpadiel NIBE SPLIT musí byť priložený protokol o skúške tesnosti chladiaceho okruhu (k stiahnutiu na tejto stránke). Pri všetkých inštaláciách sa odporúča priložiť principiálna schéma zapojenia obsahujúca zakreslenie zabezpečovacích prvkov, popr. schéma z projektovej dokumentácie.
Invalid Input

(pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; max. 5 MB)

Invalid Input

(pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; max. 5 MB)

Potvrďte svoj súhlas.