Žiadosť o predĺženú záruku NIBE

Záručnú dobu na tepelné čerpadlo NIBE zakúpené a inštalované v Českej republike je možné predĺžiť na 5 rokov pre celé tepelné čerpadlo, na 10 rokov pre kompresor alebo kombináciou oboch. Záruku je možné predĺžiť maximálne do 6-tich mesiacov od uvedenia tepelného čerpadla do prevádzky inštalačnou firmou.

Podmienkou predĺženia záruky je schválenie inštalácie autorizovaným technikom NIBE.

Potřebné dokumenty záruka NIBE

Potrebné dokumenty

Pred odoslaním žiadosti si pripravte:
výrobné číslo tepelného čerpadla,
• doklad o zaplatení predĺženej záruky, na ktorom je zrejmé dátum úhrady a variabilný symbol (posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla),prípadne vnútornej jednotky.
• kópiu záručného listu, ktorý ste obdržali e-mailom po schválení inštalácie autorizovaným technikom NIBE.

U jednotiek F2120 a S2124 je kompletná záruka na kompresor zahrnutá v cene výrobku. Platnosť tejto záruky je podmienená schválením autorizovaným technikom NIBE.

Záruční list NIBE

Nový záručný list

Nový záručný list s príslušnou predĺženou zárukou Vám zašleme na uvedenú adresu po vybavení vašej žiadosti.

Prodloužená záruka NIBE

Záručné podmienky

Podrobné informácie o predĺženej záruke a záručné podmienky nájdete tu.

Žiadosť o predĺženú záruku

Údaje o inštalácii

Invalid Input

Invalid Input

Kde nájdem výrobné číslo?

Vonkajšia jednotka

Vonkajšia jednotka

Výrobné číslo nájdete na zadnej strane tepelného čerpadla alebo na boku nohy. Výrobné číslo má 14 číslic, okrem jednotiek AMS 10.


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Nahrajte záručný list. Povolené formáty sú pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; maximálna veľkosť 5 MB.

Invalid Input

Nahrajte doklad o zaplatení, na ktorom je uvedený dátum platby a variabilný symbol (posledných osem číslic sériového čísla tepelného čerpadla). Povolené formáty sú pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, jpg, jpeg; maximálna veľkosť 5 MB.

Kontaktné údaje

Vyplňte meno a priezvisko

Vyplňte ulicu a číslo

Vyplňte mesto

Vyplňte PSČ

Vyplňte mobilný telefón

Vyplňte e-mail

Invalid Input

Potvrďte svoj súhlas.